Birim Sorumlusu: Doç. Dr. Hayri Levent YILMAZ
Acil Sorumlu Hemşiresi: Günnaz ŞAHİN
Çocuk Acil Sorumlu Hemşiresi: Ayfer ÇOLAK
      Birimimiz Doç. Dr. Hayri Levent YILMAZ'ın sorumluluğunda 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları araştırma görevlisi ve 1 Acil Tıp araştırma görevlisi ile birlikte yürütülmektedir. Araştırma görevlileri aylık döngüler halinde çalışmaktadırlar. Gece nöbetleri ise 4. yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları araştırma görevlileri tarafından başasistan desteği ile tutulmaktadır.
Bölümümüz
Ekibimiz
Tıbbi Çalışmalarımız
Çukurova Ün. Tıp Fakültesi
Tibbi Kaynaklar
Tıbbi Kaynak Linkleri
Tıbbi Dergi Linkleri
Kongreler
Çocuk Acil Tip
Neden Bilim Dalı Olmalı?
Nerede Olmalı?
Önemli Siteler
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD)
ÇÜTF Mezunları Derneği
Milli Pediatri Derneği
Türk Pediatri Kurumu
Acil Tıp Derneği
Acil Tıp Uzmanları Derneği
EĞİTİM
Eğitim
Kendini Sına