BELGELER
Acil Çocuğa Yaklaşım (Temel Bilgiler)

Bilinci Kapalı Çocuğa Yaklaşım (Genel)

Nonfebril Konvulsiyonu Olan Çocuğa Yaklaşım

Status Epileptikusu Olan Çocuğa Yaklaşım

Acilde Solunum Sıkıntısı Olan Çocuğa Yaklaşım ( III. Acil Tıp Sempozyumu'nda sunulmuştur)

Pediatrik Glasgow Koma Skalası

Çocuk Travma Skoru

Endotrakeal Tüp ve Suction Kateterlerin Yaşa göre Seçimi

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği -2000 Yılı (II. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Toplantısında sunulmuştur) PDF Dosyası

Travmalı Çocuğa Yaklaşım PDF Dosyası

Aritmili Çocuğa Yaklaşım PDF Dosyası

Çocuklarda Temel ve İleri Yaşam Desteğinde Güncelleme-2000 Yılı ( IV. Acil Tıp Sempozyumu'nda sunulmuştur) Word Dosyası

Hastanemizde İzlenen ve Yakın Bakım Gerektiren Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi - MN Doktor 1996; 4:327-33
-------------------------------------------------YENİ BELGELER--20 Ocak 2008--------------------------------------------------------
Anafilaksisi Olan Çocuğa Yaklaşım (PDF)

Ağlayan Bebek (PDF)

Çocukluk Döneminde Zehirlenme Olgularına Genel Yaklaşım (PDF)

Çocuklarda Akrep Sokmalarına Yaklaşım Rehberi-Hastane Öncesi--- Dr. HL. YILMAZ, Dr. M. BOŞNAK (PDF)

Çocuklarda Akrep Sokmalarına Yaklaşım Rehberi-Hastanede--- Dr. HL. YILMAZ, Dr. M. BOŞNAK (PDF)

Çocuklarda Yılan Isırmalarına Yaklaşım Rehberi-Hastane Öncesi--- Dr. HL. YILMAZ, Dr. M. BOŞNAK (PDF)

Çocuklarda Yılan Isırmalarına Yaklaşım Rehberi-Hastanede--- Dr. HL. YILMAZ, Dr. M. BOŞNAK (PDF)

Kolinerjik Zehirlenmeler (organofosfor, karbamat gibi...) (PDF)

Trisiklik Antidepresanlarla Zehirlenmeler (PDF)

Karbon Monoksit Zehirlenmesine Kolay Yaklaşım (PDF)

Çocuklarda Resüsitasyon Tablosu (PDF)
Çocuk Acil Poliklinikleri rotasyonlarla yönetilecek kadar hafife alınacak bir birim değildir. Hastanelerde çocuk hastalara hizmet eden tüm birimlerin iyi hizmet verebilmesi için iyi yönetilen bir Çocuk Acil Polikliniği'ne gereksinimi vardır.
Güncel Bülten
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği'nin haber ve bilimsel yazılar içeren bülten-dergisi
Bölümümüz
Ekibimiz
Tıbbi Çalışmalarımız
Çukurova Ün. Tıp Fakültesi
Tibbi Kaynaklar
Tıbbi Kaynak Linkleri
Tıbbi Dergi Linkleri
Kongreler
Çocuk Acil Tip
Neden Bilim Dalı Olmalı?
Nerede Olmalı?
Önemli Siteler
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD)
ÇÜTF Mezunları Derneği
Milli Pediatri Derneği
Türk Pediatri Kurumu
Acil Tıp Derneği
Acil Tıp Uzmanları Derneği
EĞİTİM
Eğitim
Kendini Sına